Tematy

Propozycje 2 godzinnych prezentacji

1. Komunikacja, kontakt

Pierwszy kontakt – dopasowanie czy manipulacja?
Czytanie ludzi i określanie ich potrzeb
Kontakt z klientem – feedback, pochwała i nagana
Kontakty ze współpracownikami
Prowokacja w kontakcie
Komunikowanie metaforą

2. Świadomość zarządzania emocjami

Wpływanie na emocje swoje i innych
Odległości emocjonalne („Panorama Społeczna” L.Derksa)
Medytacja najszybszym sposobem odstresowania

3. Emocje w pracy i w domu

Psychosomatyka, stres, biznes
Dylemat – godzenie pracy z czasem prywatnym
Flirty biurowe
Konflikt w zespole
Lojalność wobec firmy

4. Cele

Osiąganie celów
Syndrom wypalenia
Zarządzanie czasem i obowiązkami
Rozwój osobisty
Delegowanie

5. Umiejętności osobiste

Jak odmawiać
Motywowanie
Kreatywność
Zapis mind-mapą
Czytanie fotograficzne
Czym jest coaching
Przemawianie

6. Postawy w sytuacjach biznesowych

Przewodzenie vs zarządzanie
Misja osobista vs misja firmy
Prowadzenie zebrań
Rekrutacja
Budowanie zespołu
Synergia i jej prawa