Przemawianie

Większość treningów PRZEMAWIANIA oparta jest na wskazywaniu błędów i potknięć. Temu służą nagrania video i ich drobiazgowe komentowanie. My uczymy inaczej. Proponowane szkolenie jest unikalne na polskim rynku, bo wydobywa mocne strony, które każdy z nas ma. Nie kształci wyuczonych marionetek. Przeciwnie – buduje moc, dzięki której uczestnicy przemawiają wielokrotnie, już na zawsze z przyjemnością i wiarą we własną doskonałość.

Po treningu ludzie przestają myśleć o przemawianiu w kategoriach umiejętności. A więc: „Już umiem, albo jeszcze nie umiem przemawiać”. Dostrzegają emanację poczucia własnej wartości. Człowiek, który ma większe poczucie własnej wartości, zarabia więcej pieniędzy. Więcej bowiem płaci się temu, kto jest kimś „większym”. Ideą tego treningu jest bycie ” większym” w biznesie i w życiu.Człowiek, który przemawia prowadzi grupę, staje się jej przywódcą.

To, jak przemawiasz jest OK, tylko wiedz, jak to robisz. Człowiek, który przemawia, staje wobec wyzwania pt.: „Kim jestem?”. Staje z całą swoją ułomnością i z całą swoją doskonałością przed innymi ludźmi mówiąc: „Jestem Wasz.”

W sprawie przemawiania gościł u nas Matthias Poehm. szwajcarski mówca, autor książki „Błąd PowerPointa”
Termin treningu sprawdź w kalendarzu.

Koszt: 1000 zł netto (+ koszty hotelowe 400 zł/os. płatne w recepcji ośrodka szkoleniowego)

Miejsce: Ośrodek GUS 20 km pod Warszawą w Jachrance.