Kurs Praktyk, 5 części

Regułą jest, że jeśli ktoś zaczyna od pierwszego spotkania SYNERGIA, to idzie kolejno przez 5 spotkań ze swoją grupą z „Synergii”. Spotkania odbywają się mniej więcej co miesiąc, czyli po 5 miesiącach uzyskuje się certyfikat Praktyka NLP. Kolejność treningów jest ważna, to spójnie przemyślana całość. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach może być zaburzona. Termin całego KURSU sprawdź w kalendarzu.

Oto zakres tematyczny 5 spotkań:

1. NLP I – SYNERGIA – porozumiewanie się, współpraca, zmiana przekonań. Współczesny świat od dawna zna słowo Synergia. Współczesny świat potrzebuje lepiej, intensywniej, a jest to możliwe dzięki nowoczesnym technikom przenoszenia uwagi na zachowania innych ludzi, świadomego i nieświadomego zbierania i przetwarzanie informacji, porozumiewania bazującego na wartościach. Szkolenie kształci umiejętności dopasowania, odzwierciedlania i prowadzenia w rozmowie. Pozwala na przyjrzenie się własnym przekonaniom o sobie i świecie i ich modyfikacji. Uczy filozofii wygrywania i niekrzywdzenia innych, a także synergii i kooperacji. Pozwala przełamywać stres i tremę w przemawianiu. Kieruje ku przyszłości i osiąganiu celów w życiu.

2. NLP II – POROZUMIEWANIE WIELOPOZIOMOWE – Model Miltona i praca METAFORĄ – często nie zdajemy sobie sprawy z naturalności stanów hipnotycznych. Każdy stan zwiększonej uwagi jest stanem transowym. W takim stanie mamy znacznie zwiększone nastawienie „do wewnątrz” i bardzo zwiększoną czułość „na zewnątrz”. Świadomość stanu transu jest też niezbędna dla zwiększania własnej kreatywności, stanu relaksu, wypoczynku, szybkiego uczenia się.

3. NLP III – EMOCJE – wprowadzenie do działań antystresowych – umiejętność pracy w przeciążeniu i stresie jest jedną z najwyżej cenionych umiejętności. Warto potrafić pracować z emocjami, wywoływać je lub modyfikować. Szczególnie ważne są sposoby utrzymania się w „dobrym stanie”. Konflikt jest zawsze szczery, a więc stanowi cenne źródło zbierania informacji. Negocjacje w konflikcie i poszukiwania dobrej intencji w sprzeciwie. Rzecz najtrudniejsza – konflikt wewnętrzny.

4. NLP IV – STRATEGIE i METAPROGRAMY – nawyki podejmowania decyzji – metaprogramy to nawykowe i systematycznie stosowane filtry według, których organizujemy nasze doświadczenia. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ogarnąć z otoczenia całej napływającej do nas informacji, stosujemy pewnego rodzaju opuszczenia lub wzorce, które pomagają nam zorganizować swoją wiedzę i ukierunkowują nasze działania i potrzeby. Można przyjąć, że metaprogramy są filtrami usuwającymi niepotrzebne dla nas informacje i pomagającymi nam w orientacji w otaczającym świecie. Znajomość metaprogramów pozwala na: rozwój osobisty i zwiększenie własnej elastyczności, określenie indywidualnego profilu stosowanego języka i podejmowanych zachowań każdej napotkanej osoby, poprawę komunikacji z ludźmi, zwłaszcza funkcjonującymi z odmiennymi metaprogramami od naszego, rozszerzenie poznania sposobów działania ludzi, a więc rozumienia ich motywacji i sposobów podejmowania decyzji, zwiększenie łatwości uczenia się zwiększenia skutecznego wpływu na siebie i innych ludzi.

5. NLP V – CEL I MOTYWACJA – praca z celem i kreowanie filozofii sukcesu – podchodzisz do kasy na Dworcu Centralnym i mówisz: „Proszę bilet na ekspres, tylko wie pani co, nie bardzo wiem, dokąd chcę jechać”. Warto planować i wyznaczać cele. Warto wiedzieć, jak to się robi w zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. Na szkoleniu pomogą w tym: poziomy logiczne Roberta Diltsa, wspieranie burzy mózgów i prowadzenie spotkań, techniki prezentacji (postawy coacha i wykładowcy – zintegrujemy je), praktyczne techniki pracy w entuzjazmie i synergii, umiejętność diagnozowania potrzeb ludzi, wyłanianie misji życiowej, zaawansowane sposoby pracy z celami życiowymi.

„Życie pomaga nam w osiągnięciu przejrzystości. Z upływem dni stale wpadają nam w ręce coraz to nowe kawałki układanki. Mamy wiele sposobności do rozwoju i stopniowo się doskonalimy, wyrastając z małostkowych zazdrości i uproszczonych odpowiedzi i nabierając większej tolerancji i szacunku dla różnorodności. Zaczynamy rozumieć, że poszczególne zdarzenia przytrafiają się nam abyśmy mogli się czegoś nauczyć. Uświadamiamy sobie, że to jak traktują nas inni ma związek z tym jak odnosimy się do siebie. Czasami jeśli silnie utożsamiamy się z określonym poglądem na świat, potrzebny jest osobisty kryzys, aby poszukać innej, lepszej drogi. Wglądy, które przychodzą, gdy staniemy twarzą w twarz z naszą ludzką kruchością, często prowadzą do ponownego przeanalizowania i zrewidowania opartych na lęku, nie uświadamianych przekonań, które przyjęliśmy w swej niedojrzałości na wczesnym etapie życia.” (Penney Peirce)

Koszt KURSU: pierwszych 4 spotkań 1000 zł netto, ostatnie – piąte – spotkanie trwa 4 dni i kosztuje 1300 zł netto (+ koszty hotelowe za 3 dni 400 zł/os. za 4 dni 600 zł/os. płatne w recepcji ośrodka szkoleniowego).

Jak ktoś chce z żoną, mężem, z jednego domowego budżetu wtedy druga osoba w związku ma zniżkę na trening 50% ceny. Taki ukłon w stronę par, które chcą iść razem w rozwoju osobistym.

Miejsce: Ośrodek 20 km pod Warszawą, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Jachrance.