Być szefem ( 7 modułów )

Umiejętności potrzebne do zarządzania określane są w każdym z podręczników biznesu. Od lat zwracano na nie dużą uwagę. Przewodzenie natomiast należy do umiejętności „miękkich” i trudno je opanować za pomocą podręcznika lub Power Pointa. Przewodzenie to charyzma, zrozumiałe komunikowanie, zdolności coachingowe, tolerancja, dopasowanie w negocjacjach. Także wysokie poczucie własnej wartości, świadomość misji osobistej, klarowna wizja celu firmy i swojego w odniesieniu do firmowego. Wielką rolę w takim myśleniu odgrywają emocje i umiejętności wpływania na nie.

 
  1. SYNERGIA – budowanie lojalnych zespołów – szef najważniejszym członkiem grupy .
  2. Rozumienie mojego KOMUNIKATU – prowokacje i techniki coachingowe,
  3. REKRUTOWANIE właściwych współpracowników – określanie nawyków skutecznych ludzi
  4. EMOCJE – wpływ na siebie i innych – przemawianie i charyzma.
  5. INTUICJA – wizjonerstwo i KREATYWNOŚĆ – droga do Burzy Mózgów.
  6. ZMIANA – najtrudniejszy z procesów motywacyjnych.
  7. ZARZĄDZANIE SOBĄ – ekologia osiągania celów, lub:
  8. ZARZĄDZANIE SOBĄ droga do tzw. „autoterapii”
Zapoznaj się z kalendarzem. Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Jachrance.