Thumbnail Image
privbiznes

Rożalski dla ludzi

Treningi dla tych w zakrętach życiowych
i znakach zapytania. Trener poprowadzi - odpowiedzi udzielicie sobie sami.

Rożalski dla biznesu

Szkolenia, po którym ludziom więcej się chce, więcej osiągają, mniej się kłócą,
są chętni, przyjaźni i współpracujący.

uczyć się, być przywódcą, rozwijać, mądrzeć, radzić sobie, kochać, rozmawiać, być szczęśliwym, słuchać, wchodzić szczebel wyżej

Autorskie treningi Marka Rożalskiego. Dla wszystkich chętnych
i dla zespołów z firm. Szczęście i spełnienie zawodowe rodzi się
z poszukiwania własnej doskonałości. Wynika z uświadomienia sobie celu, do którego zmierzamy. Z patrzenia w przyszłość. Doświadczenia przeszłości są po to, by wyciągać wnioski.
„Błędy to wielkie chwile”. Tak się zaczyna…

Przemawianie cz. I 30 czerwca – 2 lipca 2017

Jak zarządzać emocjami, swoimi i publiczności? Jak mówić bez użycia PowerPointa i być profesjonalnym? Trening, który buduje poczucie własnej wartości kreując przywódców. Przez trzy dni energetycznych prób, nauczysz się przemawiania na różne tematy i w każdych warunkach.

Bywam coachem

Coaching to doskonalenie się innych w kontakcie z nami. Dzieje się poprzez uruchamianie do refleksji. Z „lustra”- jak rozmówca stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę – wynika najdyskretniejszy wpływ na zmianę, jaka zachodzi u innych.

Coaching cz. I 13–15 października 2017

„Jak zacząć?” Każdy powinien być dobrym coachem, osobą wspierającą, przyjaznym kibicem swoich bliskich. Powie Ci o tym Twoja zmartwiona żona, zmęczony mąż, Twój buntujący się syn. Ale też Twoi podwładni, u których zauważasz syndrom wypalenia.